“UPITI" งานบริการวิชาการเพื่อสังคม จัดกิจกรรมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยตามวิถีภูมิปัญญา

29/3/2565 9:55:52น. 1200
UPITI

     เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 คลินิกเทคโนโลยี สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานบริการวิชาการเพื่อสังคม มีความประสงค์ดำเนินการจัดกิจกรรมการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักสูตรการเลี้ยงผึ้ง โพรงไทยแบบธรรมชาติ ณ กลุ่มเกษตรกรในโครงการปฏิรูปที่ดินพื้นที่เอกชนตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจของชุมชน ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ “เรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยตามวิถีภูมิปัญญาและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ผึ้ง” เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการคัดกรองและมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสูงสุดเพื่อรับมือสถานการณ์โรคไวรัส COVID - 19 ตลอดการจัดกิจกรรม   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
29/3/2565 9:55:52น. 1200
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


“UPITI" งานบริการวิชาการเพื่อสังคม จัดกิจกรรมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยตามวิถีภูมิปัญญา

##UniversityofPhayao #UPITI #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG8 #SDG9 #SDG17
#sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน