คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมอบรม หลักสูตร “TQA Executive Concept for Performance Excellence” และหลักสูตร “Comment and Coaching การจัดทำโครงร่างองค์กร”

1/4/2565 15:18:07น. 221
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมอบรม หลักสูตร “TQA Executive Concept for Performance Excellence” และหลักสูตร “Comment and Coaching การจัดทำโครงร่างองค์กร”

     เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี พร้อมด้วย ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ และ นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร “TQA Executive Concept for Performance Excellence” และหลักสูตร “Comment and Coaching การจัดทำโครงร่างองค์กร” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยใช้เกณฑ์ EdPEx ในปีงบประมาณ 2566


     หลักสูตร TQA Executive Concept for Performance Excellence หรือหลักสูตรเกณฑ์รางวัลคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศ และ หลักสูตร Comment and Coaching การจัดทำโครงร่างองค์กร คือหลักสูตรที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการจัดทำโครงร่างองค์กร และการบริหารจัดการคุณภาพของคณะและมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ มาตรฐาน Thailand Quality Award (TQA)

 

ข้อมูล / ภาพ: นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
1/4/2565 15:18:07น. 221
Print Friendly and PDF

คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมอบรม หลักสูตร “TQA Executive Concept for Performance Excellence” และหลักสูตร “Comment and Coaching การจัดทำโครงร่างองค์กร”

#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน