กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2

1/4/2565 15:36:56น. 680
Big Cleaning
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางสาวกัลวรา ภูมิลา พร้อมด้วยหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ กองบริการการศึกษา ร่วมกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กองบริการการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในการปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์อันดี มีการปฏิบัติต่อกันด้วยความเป็นกันเอง รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานและบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งบุคลากรมีความพึงพอใจในการทำงาน มีการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตบุคลากรในการทำงาน โดยบุคลากรกองบริการการศึกษา ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยง อาทิ เช่น ที่กั้นโต๊ะทำงาน มือจับประตู ฯลฯ โดยการดำเนินการดังกล่าวได้ดำเนินการเพื่อสอดคล้องคำแนะนำการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวในสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดชองเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณัฐวุฒิ ระวังยศ   
ข้อมูล/ข่าว :    ณัฐวุฒิ ระวังยศ   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
1/4/2565 15:36:56น. 680
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2

#Big Cleaning
#sdg3 #sdg10 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน