กองกิจการนิสิต ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัสดุสัญจร

5/4/2565 15:35:06น. 187
พัสดุ
สำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานพัสดุสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 5 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต เพื่อพบปะส่วนงาน/หน่วยงาน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของการจัดซื้อจัดจ้าง และแก้ไขปัญหาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงาน/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานต่อไป


 

facebooktwitterline


ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
5/4/2565 15:35:06น. 187
Print Friendly and PDF

กองกิจการนิสิต ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัสดุสัญจร

#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน