คณะ ICT ร่วมกับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา จัดอบรมหลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นและการสร้าง Content สินค้าออนไลน์

5/4/2565 17:21:14น. 880
สร้าง Content สินค้าจากพื้นที่ราบสูง เพื่อขายออนไลน์
         เมื่อวันที่ 28 และวันที่ 29 มีนาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่น และการสร้าง Content สินค้าเพื่อการขายออนไลน์ โดยมี คุณสุธัตตา สุวรรณกาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ด้านการออกแบบตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ การถ่ายภาพสินค้า และการฝึกใช้โปรแกรมตกแต่งภาพผ่านอุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น มือถือ และคอมพิวเตอร์ โดยวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

         ซึ่งในวันที่ 28 มีนาคม 2565 เป็นการบรรยาย ในหัวข้อ “ของดีบ้านฉัน : อัตลักษณ์ / แวดล้อม คือตัวตน /สิ่งบ่งชี้พื้นถิ่น” และ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่น” และ “การออกแบบตราสินค้า” โดย ดร.ศุลีพร คำชมภู ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย พร้อมทีมงาน และในวันที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นการอบรมแบบปฏิบัติ ในหัวข้อ “การถ่ายภาพสินค้า ณ ห้องสตูดิโอ CITCOMS” และ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อตกแต่งรูปภาพผ่านอุปกรณ์มือถือ และเครื่องคอมพิวเตอร์” โดย ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล, ดร.นภา ราชตา ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล และอาจารย์พิพัฒน์พงษ์ แซ่ฟู อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
        โดยมีชาวบ้านจากพื้นที่ราบสูงในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในช่องทางออนไลน์ให้เป็นที่รู้จัก และสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านพื้นที่ราบสูงต่อไปในอนาคต


        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
5/4/2565 17:21:14น. 880
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT ร่วมกับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา จัดอบรมหลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นและการสร้าง Content สินค้าออนไลน์

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg1 #sdg2 #sdg4 #sdg5 #sdg8 #sdg9 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน