หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดเวทีระดมความคิดเห็นของศิษย์เก่าและรวมถึงผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านนิเทศศาสตร์

7/4/2565 17:04:52น. 205
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ จัดเวทีระดมความคิดเห็นของศิษย์เก่าและรวมถึงผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อประกอบการพัฒนาหลักสูตรสำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  

facebooktwitterline


ภาพ :   ธิภาภรณ์ เงินเย็น   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
7/4/2565 17:04:52น. 205
Print Friendly and PDF

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดเวทีระดมความคิดเห็นของศิษย์เก่าและรวมถึงผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านนิเทศศาสตร์

#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน