กองบริการการศึกษา ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ A

8/4/2565 8:35:17น. 171
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ A ด้วยผลคะแนน 92.10 จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ โดย ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางสาวกัลวรา ภูมิลา เป็นผู้รับมอบรางวัลฯ ในครั้งนี้


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สุภาวดี ศรียา   
ข้อมูล/ข่าว :    สุภาวดี ศรียา   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
8/4/2565 8:35:17น. 171
Print Friendly and PDF

กองบริการการศึกษา ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ A

#กองบริการการศึกษา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน