คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8/4/2565 11:51:22น. 172
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, ITA

          คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับรางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยทางมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการประเมิน UP ITA Pre-Assessment ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 39 หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับคะแนนผลการประเมินฯ 91.68 คะแนน อยู่ในระดับ A เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

          ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบเกียรติบัตรครั้งนี้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์  ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้ารับมอบเกียรติบัตร ในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายวิทยา สุนสะดี   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
8/4/2565 11:51:22น. 172
Print Friendly and PDF

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

#คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
#sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน