กองบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับผลการประเมิน UP ITA Pre-Assessment ด้วยคะแนน 94.69 อันดับที่ 1 ในระดับ A

8/4/2565 16:55:47น. 155
กองบริหารงานวิจัย
        ประกาศผลการประเมิน UP ITA Pre-Assessment ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 39 หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 กองบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับคะแนนผลการประเมินฯ ในระดับ A คะแนน 94.69 คะแนน จัดอยู่ในอันดับ 1 (ในระดับ A) และได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบเกียรติบัตรให้กับคณะ และหน่วยงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานที่ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ ชั้น2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วาสนา บุญทรง   
ข้อมูล/ข่าว :    วาสนา บุญทรง   
เพิ่มข่าวโดย :   thanapong.ph@up.ac.th   
8/4/2565 16:55:47น. 155
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับผลการประเมิน UP ITA Pre-Assessment ด้วยคะแนน 94.69 อันดับที่ 1 ในระดับ A

#กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน