คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับกองบริหารงานวิจัย ติดตามผลการดำเนินโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสำหรับกระบวนการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว สำหรับกลุ่มเกษตรกร ตำบล

11/4/2565 15:36:08น. 908
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสำหรับกระบวนการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ดร.อภิชาต บัวกล้า ดร.ทรงพล ผัดวงศ์ และนายอนุกูล สุริยะไชย ต้อนรับกองบริหารงานวิจัย นำทีมโดย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย พร้อมด้วยคณะกองบริหารงานวิจัย ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสำหรับกระบวนการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว สำหรับกลุ่มเกษตรกร ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ภายใต้แผนงานการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมด้วยการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยว นโยบายสาธารณะ วิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชน นั้น

โดยโครงการดังกล่าวมุ่งหวังช่วยพัฒนาระบบการจัดการด้านการผลิตทั้งในด้านความรู้เกี่ยวกับการผลิต การจัดการทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อสนับสนุนให้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการผลิตในกระบวนการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว และช่วยลดต้นทุนการผลิต สร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้มีศักยภาพสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน สร้างอาชีพและรายได้ให้ประชากรในพื้นที่ตำบลบุญเกิดให้สูงขึ้น และสามารถต่อยอดในการพัฒนาการผลิตหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของชุมชนได้ในอนาคต       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   
11/4/2565 15:36:08น. 908
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับกองบริหารงานวิจัย ติดตามผลการดำเนินโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสำหรับกระบวนการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว สำหรับกลุ่มเกษตรกร ตำบล

#วิจัยและบริการวิชาการ #ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg1 #sdg2 #sdg3 #sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg12

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน