ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ขอเชิญบุคลากร นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาทางวิชาการกฎหมาย PDPA

12/4/2565 14:04:09น. 252
มมนาทางวิชาการกฎหมาย PDPA
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ขอเชิญบุคลากร นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาทางวิชาการกฎหมาย PDPA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในมาตรการทั่วไป และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สามารถนำมาปรับใช้กับงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Microsoft Teams

🗓วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.
🔗ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้ผ่านเว็บไซต์ https://forms.gle/aqp4uTt2mVzNLcDU6
☎️ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิเคราะห์และพัฒนา โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3522
facebooktwitterline


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
12/4/2565 14:04:09น. 252
Print Friendly and PDF

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ขอเชิญบุคลากร นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาทางวิชาการกฎหมาย PDPA#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน