คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการฉลองวันสถาปนาและวันปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565

22/4/2565 11:21:37น. 151
วันปี๋ใหม่เมือง,พิธีบวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,พระพุทธภุชคารักษ์
ในวันที่ 21 เมษายน 2565 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการฉลองวันสถาปนาและวันปี๋ใหม่เมือง นำโดย ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมรูปพระนเรศวร หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมไหว้พระขอพรพระพุทธภุชคารักษ์ กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป และกิจกรรมการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ล้านนาไทยอันสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล รวมไปถึงเพื่อให้บุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเกิดความรักความสามัคคีภายในคณะ

ทั้งนี้ในโครงการดังกล่าว ยังได้มีการได้มอบใบประกาศเกียรติบัตร และเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท ให้แก่นักวิจัยดีเด่นสายวิชาการ จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
  1. รางวัลนักวิจัยดีเด่น ผู้มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ มากที่สุด จำนวน 7 ชื่อเรื่อง คือ รศ.ดร.ทนพ.สิทธิชัย ปัญญาใส
  2. รางวัลนักวิจัยดีเด่น ผู้มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีค่า Impact Factor สูงที่สุด สาขากายภาพบำบัด 2 รางวัล ได้แก่ อ.ดร.กภ.พัชรียาอัมพุธ และ ผศ.กภ.ณิชาภา พาราศิลป์
  3. รางวัลนักวิจัยดีเด่น ผู้มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีค่า Impact Factor สูงที่สุด สาขาเทคนิคการแพทย์ 2 รางวัล ได้แก่ อ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์ และ อ.ดร.ทนพ.เอกพจน์ พรมพันธ์


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   โกเมศ ลออพันธุ์สกุล /จักรพันธ์ ฮ่องลึก   
ข้อมูล/ข่าว :    โกเมศ ลออพันธุ์สกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   gomate.la@up.ac.th   
22/4/2565 11:21:37น. 151
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการฉลองวันสถาปนาและวันปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565

#วันปี๋ใหม่เมือง #บวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช #รดน้ำดำหัว #คณะสหเวชศาสตร์ #ทำบุญตักบาตร #รางวัลนักวิจัยดีเด่น #สงกรานต์
#sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน