ม.พะเยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินการขับเคลื่อนระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI)

25/4/2565 11:35:51น. 1162
UPITI

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการ ว่าด้วย การขับเคลื่อนระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI) เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคเหนือตอนบน ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยเครือข่ายมหาวิทลัยภาคเหนือตอนบน โดยมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ) ตกลงจะดำเนินความร่วมมือกันเพื่อการส่งเสริมและขับเคลื่อนระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในภาคเหนือตอนบน และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย และพัฒนาบุคลากรในระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) ให้สามารถรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชนและชุมชน ที่ทำให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่ในภาคเหนือตอนบน และมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ณ ห้อง Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยพะเยาในการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
25/4/2565 11:35:51น. 1162
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินการขับเคลื่อนระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI)

##UniversityofPhayao #UPITI #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG8 #SDG9 #SDG17
#sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน