ตัวแทนคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมรับฟัง แนวทางในการประเมินคณะและหน่วยงานสีเขียว (UP Green) และระบบเก็บข้อมูลมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green)

27/4/2565 15:47:39น. 894
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 - 15.30 น. คณะนิติศาสตร์ นำโดย นางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมด้วย นางสาวมัสยา ชาวบ้านกร่าง นักวิชาการพัสดุ  เข้าร่วมรับฟังแนวทางในการประเมินคณะและหน่วยงานสีเขียว (UP Green) และระบบเก็บข้อมูลมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green) ณ ห้อง UB 2 อาคาร 99 ปี พระอุบาสีคุณูปมาจารย์ (ปวงธมฺมปญฺโญ) จัดโดย กองอาคารสถานที่ งานสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินเตรียมความพร้อมในการประเมินคณะและหน่วยงานสีเขียว (UP Green)และระบบเก็บข้อมูลมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green) เป็นไปตามเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 - 15.30 น. คณะนิติศาสตร์ นำโดย นางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมด้วย นางสาวมัสยา ชาวบ้านกร่าง นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมรับฟังแนวทางในการประเมินคณะและหน่วยงานสีเขียว (UP Green) และระบบเก็บข้อมูลมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green) ณ ห้อง UB 2 อาคาร 99 ปี พระอุบาสีคุณูปมาจารย์ (ปวงธมฺมปญฺโญ) จัดโดย กองอาคารสถานที่ งานสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินเตรียมความพร้อมในการประเมินคณะและหน่วยงานสีเขียว (UP Green)และระบบเก็บข้อมูลมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green) เป็นไปตามเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
27/4/2565 15:47:39น. 894
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ตัวแทนคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมรับฟัง แนวทางในการประเมินคณะและหน่วยงานสีเขียว (UP Green) และระบบเก็บข้อมูลมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green)

# มหาวิทยาลัยพะเยา #GREENOFFICE #uplaw #UniversityofPhayao
#sdg15

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน