สภามหาวิทยาลัยพะเยา แสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

28/4/2565 11:44:06น. 166
สภามหาวิทยาลัยพะเยา
 
          สภามหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง ณ โรงแรม M2 Waterside อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

          หลังจากรับชมวีดิทัศน์แนะนำผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้แก่ผู้ได้รับบริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทั้ง ๓ ท่าน ได้แก่
     ๑. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
         ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิงกฤษณา ไกรสินธุ์
     ๒. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
         นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
     ๓. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย
         นายพิบูลศักดิ์ ละครพล

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มอบของที่ระลึกแก่ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากนั้น ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทั้ง ๓ ท่าน กล่าวแสดงความรู้สึก และบันทึกภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน


 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
28/4/2565 11:44:06น. 166
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สภามหาวิทยาลัยพะเยา แสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

#สภามหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน