มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ให้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทหน่วยง

29/4/2565 18:17:25น. 667
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ให้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทหน่วยงาน/องค์กร ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ให้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทหน่วยงาน/องค์กร ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดย รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้ รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร และ ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้แทนเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องวายุภักษ์ ๓ โรงแรมเซนทรา กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
29/4/2565 18:17:25น. 667
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ให้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทหน่วยง

#คณะนิติศาสตร์ #คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ #lawup #นิติมพ
#sdg3 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน