คณะสหเวชศาสตร์ นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อ”

5/5/2565 15:00:06น. 861
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อ, คณะสหเวชศาสตร์, โครงการการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมด้วยการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยว นโยบายสาธารณะ วิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชน

ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมกิจกรรม การติดตามโครงการวิจัยชุมชนนวัตกรรมระยะ 9 เดือน (site visit) ในโครงการการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมด้วยการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยว นโยบายสาธารณะ วิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชน  ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา  คณะเทคโนโลยีและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และ อ.ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบริการวิชาการและนวัตกรรม ได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อ ในพื้นที่ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ได้มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น ยาหม่องไพล น้ำมันไพล และแผ่นประคบสมุนไพร โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองด้านสุขภาพอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น  นำไปสู่การลดรายจ่ายด้านสุขภาพ และสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพานิชย์ได้อีกด้วย          

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อ.ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์   
เพิ่มข่าวโดย :   gomate.la@up.ac.th   
5/5/2565 15:00:06น. 861
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อ”

#คณะสหเวชศาสตร์ #สมุนไพร #ปวดกล้ามเนื้อ #นำเสนอความก้าวหน้า #วิจัยชุมชน #ชุมชนนวัตกรรม
#sdg3 #sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg10 #sdg12 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน