วิทยาลัยการศึกษา นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ “การบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้านสมุนไพรไทยเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน”

5/5/2565 16:50:42น. 1076
1 คณะ 1 ชุมชุนนวัตกรรม

     วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมคณะผู้บริหาร และนวัตกรชุมชนบ้านห้วยลาน ร่วมกิจจรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัยแผนงาน “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2564 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวิจัยและการพัฒนาเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา

    ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้แผนโครงการ : การพัฒนาชุมชนนวัตกรรม ด้วยการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยว นโยบายสาธารณะ วิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยวิทยาลัยการศึกษา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการวิจัย ในชื่อโครงการ การบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้านสมุนไพรไทยเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรชุมชนด้านสมุนไพรไทย และสร้างแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายคมธิต จันตะมะ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
5/5/2565 16:50:42น. 1076
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ “การบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้านสมุนไพรไทยเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน”

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg3 #sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg10 #sdg13 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน