นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ในการติดตาม ผลการดำเนินโครงการวิจัย แผนงาน “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

6/5/2565 15:15:50น. 1033
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดย ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล, ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์, อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรนดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญญา ไชยทารินทร์ ผู้ร่วมโครงการ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมด้วยการยะระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวนโยบายสาธารณะ วิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัย แผนงาน ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
6/5/2565 15:15:50น. 1033
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ในการติดตาม ผลการดำเนินโครงการวิจัย แผนงาน “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg1 #sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน