คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 "Sci-FI Workshop and Hi-FI Consortium Meeting 2022"

6/5/2565 16:38:42น. 716
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 หรือ "Sci-FI Workshop and Hi-FI Consortium Meeting 2022" ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมและธุรกิจ (Master of Science Program in Science for Industry and Business) คณะวิทยาศาสตร์ โดยเริ่มจากการใช้โจทย์ปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมในการทำงานร่วมกันกับมหาวิทยาลัย โดยศึกษาโครงการนิสิต Hi-FI ชั้นปีที่ 1 ในแผนการเรียนและการทำงานวิจัยอุตสาหกรรม ตลอดระยะเวลา 2 ปี แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานวิจัยในอุตสาหกรรมระหว่าง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม ที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละช่วงปีและคณะทำงานเครือข่าย Hi-FI เพื่อรวมรวมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการของสถานศึกษาในเครือข่าย (Hi-FI Consortium) ให้สามารถร่วมผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ประเทศ


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
6/5/2565 16:38:42น. 716
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 "Sci-FI Workshop and Hi-FI Consortium Meeting 2022"

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน