คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีสำเร็จการศึกษา ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

9/5/2565 9:53:48น. 121
โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีสำเร็จการศึกษา ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 29 เมษายน 2564 ณ ห้อง UB ๐๐๑ อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เป็นเกียรติในพิธีสำเร็จการศึกษา ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาและเป็นการทำนุบำรุงวัฒนธรรมอันดีของวิชาชีพพยาบาล  ส่งเสริมความภาคภูมิใจในความสำเร็จเบื้องต้นของการเข้าสู่วิชาชีพ ตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์และความเป็นวิชาชีพพยาบาล เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการทำงานต่อไป

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์จุฑาพงษ์ เตชะสืบ   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
9/5/2565 9:53:48น. 121
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีสำเร็จการศึกษา ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

#โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีสำเร็จการศึกษา #2564 #คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน