วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

9/5/2565 20:19:35น. 77
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
     วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรฝ่ายวิชาการและฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการเลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานเปิดการประชุมฯ เพื่อให้คณาจารย์ และนิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาในหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา นำมาใช้เป็นข้อมูลในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายคมธิต จันตะมะ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายคมธิต จันตะมะ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
9/5/2565 20:19:35น. 77
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน