วิทยาลัยการศึกษา จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อแถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยการศึกษา (ระยะ 4 ปี)

10/5/2565 17:23:33น. 90
วิทยาลัยการศึกษา จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อแถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยการศึกษา (ระยะ 4 ปี)
     วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ ได้ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อแถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยการศึกษา (ระยะ 4 ปี) และรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนสอบถามความต้องการในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยมีหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการศึกษา นางสาวกัญญาภัทร วิมลสุต หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นางยลดา อินเปรี้ยว หัวหน้างานวิชาการ นางสาวปวันรัตน์ วังมา หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา นางศศิธร เทพรังสาร หัวหน้างานแผนงาน นายวิทวัส ธิวัย และบุคลากรแต่ละฝ่ายงานเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการศึกษาต่อไป


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายคมธิต จันตะมะ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายคมธิต จันตะมะ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
10/5/2565 17:23:33น. 90
Print Friendly and PDF

วิทยาลัยการศึกษา จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อแถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยการศึกษา (ระยะ 4 ปี)

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน