คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม ที่ผ่านการสอบวัดความรู้ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม คิดเป็นร้อยละ 79.40

11/5/2565 10:30:21น. 269
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการสอบวัดความรู้  ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม ที่ผ่านการสอบวัดความรู้
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม
PLE-PC 1(ครั้งที่ 1/2565 ) และ PLE-PC2 (ครั้งที่ 2/2565 )
มีผลการสอบผ่าน คิดเป็นร้อยละ 79.40
ในวันที่ 19 และ 24 มีนาคม 2565


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
11/5/2565 10:30:21น. 269
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม ที่ผ่านการสอบวัดความรู้ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม คิดเป็นร้อยละ 79.40

#งานวิชาการ #คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน