งานคุณภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของสโมสรนิสิต ภายใต้โครงการสัมมนาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทางาม ในการประชุมวิชาก

17/5/2565 11:36:57น. 246
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
งานคุณภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยนางสาวพรหมภัสสร อะสะนิธิกูร นักวิชาการศึกษาที่ปฏิบัติงานกิจการนิสิต และนางสาวเกษราภรณ์ ตื้นตัน ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของสโมสรนิสิต ภายใต้โครงการสัมมนาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทางาม ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13 วันที่ 12-13 พ.ค. 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
17/5/2565 11:36:57น. 246
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


งานคุณภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของสโมสรนิสิต ภายใต้โครงการสัมมนาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทางาม ในการประชุมวิชาก

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน