วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์

19/5/2565 15:13:52น. 311
วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 วิทยาเขตเชียงราย ต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่ดำเนินกิจกรรมประชุมเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการคณะทันตแพทยศาสตร์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 75 คน ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยาการพัฒนาอย่างยั่งยืนเน้นการปรับสมดุลของการพัฒนา 3 ด้าน คือ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคม และ 3) ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกได้นำเอาแนวคิดหลักหรือ SDG ทั้ง 17 ด้านไปปรับใช้ในการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินกิจกรรมหรือโครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักในการปรับสมดุลของการพัฒนาทั้ง 3 ด้านดังกล่าว
พร้อมกันนี้ บุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เข้าพัก ณ ห้องพักยูพีริมกก วิทยาเขตเชียงรายตลอดช่วงเวลาของการจัดโครงการ สำหรับห้องพักยูพีริมกก แบ่งออกเป็นห้องปรับอากาศ และห้องปรับอากาศ VIP รวมทั้งหมด 24 ห้อง มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน สถานที่จอดรถที่กว้างขวาง และมีบรรยากาศที่สงบ ร่มรื่น สามารถชมวิวแม่น้ำกกแม่น้ำสายหลักที่ไหล่ผ่านตัวเมืองเชียงราย การเดินทางมายังที่พักทำได้สะดวก รวดเร็ว

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเช่าสถานที่และห้องพัก สามารถดูรายละเอียดและบริการของเราได้ที่ http://www.crc.up.ac.th/th/rooms-facility.php สอบถามข้อมูลได้ทุกวันในเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 5315 2152


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
19/5/2565 15:13:52น. 311
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์

#SDGs #การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน