คณาจารย์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ เข้าร่วมโครงการนวัตกรรมเกมด้านการศึกษาภาคพลเมือง (Civic Education Game Fair 2022)

19/5/2565 15:50:27น. 536
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ พร้อมด้วย ดร.วิวัน สุขเจริญ เกษแล้ว และ ดร.ณปภา สุวรรณรงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ เข้าร่วมงาน Civic Education Game Fair 2022 ณ ห้องประชุมชั้น 9 โรงแรม Holiday Inn Sukhumvit 22 กรุงเทพฯ จัดโดยมูลนิธีฟรีดริช เนามัน ร่วมกับองค์กรภาคี

        รูปแบบการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น การจัดแสดงนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย การเสวนาหัวข้อ “เกมกับการเรียนรู้” “เกมกับการมีส่วนร่วม” “เกมกับการสร้างพลเมือง” “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำเกมไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย” และการเปิดตัวนวัตกรรม “Hack Nakorn” เพื่อเพิ่มช่องทางบการมีส่วนร่วมของประชาชนแค่ปลายนิ้ว” รวมถึงการร่วมเล่นเกมการนำสื่อการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยเกมจำลองเมืองประชาธิปไตย (Sim Democracy) ที่ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ การปกครอง และการมีส่วนร่วมในสังคมประชาธิปไตย “เกมการจัดการความขัดแย้ง” (PeaceSoCracy) เพื่อส่งเสริมสันติภาพและการไม่ใช้ความรุนแรง “เกมเลือกตั้งท้องถิ่น” (Local Election) เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การกำหนดนโยบาย และความสำคัญของการบริหารงานท้องถิ่น และเกมน่าสนุกอีกมากมาย

       คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่จำได้มีการนำเกมไปใช้กับนิสิต และต่อยอดไปยังชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพร้อมขับเคลื่อนพาเกมต่างๆ ไปสนับสนุนการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันในอนาคต     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
19/5/2565 15:50:27น. 536
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณาจารย์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ เข้าร่วมโครงการนวัตกรรมเกมด้านการศึกษาภาคพลเมือง (Civic Education Game Fair 2022)

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg10 #sdg11 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน