นิสิตคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประเมินและคัดเลือกนิสิต เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เขตภาคเหนือ

20/5/2565 16:05:16น. 204
นิสิตคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประเมินและคัดเลือกนิสิต เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เขตภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2565 งานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต พร้อมด้วยนางสาวฐานิตา ปิ่นเกตุ ตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จากคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ได้เข้าร่วมประเมินและคัดเลือกนิสิต เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เขตภาคเหนือ ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ อาคารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทั้งนี้ การประเมินและคัดเลือกดังกล่าวฯ ได้มีการแบ่งประเภทสถาบันเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และนิสิตพิการ ที่เข้าร่วมการประเมิน รวมทั้งสิ้น 16 สถาบัน และมีจำนวนนิสิตทั้งหมด 21 คน       

 

ภาพ / ข้อมูล : กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา / หน่วยกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์                               

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://libarts.up.ac.th/  
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา / หน่วยกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา / หน่วยกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
20/5/2565 16:05:16น. 204
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประเมินและคัดเลือกนิสิต เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เขตภาคเหนือ

#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน