คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต

25/5/2565 16:18:22น. 534
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสโมสรนิสิต ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ดร.วิพรรพรรณ์ เนื่องเม็ก คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้กล่าวต้อนรับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ภายในกิจกรรมเป็นกิจกรรมสร้างวความสัมพันธ์ภายในทีม และร่วมกันออกแบบ วางแผนกิจกรรมของสโมสรนิสิตที่จะดำเนินในปีการศึกษา 2565


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
25/5/2565 16:18:22น. 534
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน