ม.พะเยา เปิดรับสมัคร โครงการผลิตบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ TCAS 65 รอบที่ 4

26/5/2565 14:33:22น. 2774
โครงการผลิตบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์
 

           มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรี โครงการผลิตบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2565 เป็นการให้โอกาสทางการศึกษาในการเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตแก่ผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อผลิตทันตแพทย์ให้เพียงพอต่อการดูแลสุขภาพในช่องปากและรองรับการพัฒนาของประเทศ

เกณฑ์การรับสมัคร (เบื้องต้น)
• ผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
• แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
• มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน 3.50 ขึ้นไป
• มีผลคะแนนการสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
• มีทัศนคติที่ดี และมีความตั้งใจที่จะศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


          สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ 26-31 พฤษภาคม 2565 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และพิมพ์ใบชําระเงินพร้อมชําระเงินค่าสมัคร 500 บาท ตามใบแจ้งชําระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ ทั้งนี้ ไม่ต้องส่งเอกสารใบสมัครให้กับมหาวิทยาลัย โดยสามารถตรวจสอบสถานการณ์ชําระค่าสมัครได้หลังจากชําระค่าสมัครแล้ว 2 วันทําการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
โทร 0 5446 6666 ต่อ 1270-3 หรือที่เว็บไซต์ http://admission.up.ac.th

 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองบริการการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา / ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
26/5/2565 14:33:22น. 2774
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา เปิดรับสมัคร โครงการผลิตบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ TCAS 65 รอบที่ 4

#โครงการผลิตบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ #l #สมัครเรียน #TCAS65
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน