นิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 44

26/5/2565 15:34:00น. 1942
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เทคนิคการแพทย์ ประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแทพย์

          นางสาวขวัญฤทัย สัมพันธุ และ นางสาววราภรณ์ วรชิน นิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับคัดเลือกและเป็นตัวแทนจากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์เรื่อง “Production of Alpha-repeated Based Targeted Toxin for Lymphoma Therapy” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี นะงอลา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในการประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 44 “MT Gearing Up for Megatrends” วันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.ทนพ.เสริม สุรพินิจ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ทนพญ.สาวิตรี นะงอลา   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
26/5/2565 15:34:00น. 1942
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 44

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสหเวชศาสตร์ #MT #ผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ #สมาคมเทคนิคการแพทย์ #UP #AHS #สาขาเทคนิคการแพทย์
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน