ทีมนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

27/5/2565 22:02:29น. 774
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นิสิตหลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) โดยมีทีมนิสิต นักศึกษาตัวแทนจากมหาวิทยาลัยทั่วภาคเหนือ นำเสนอเทคโนโลยีและผลงานวิจัยรั้วมหาวิทยาลัยต่อยอดสู่แผนธุรกิจกว่า 40 ทีม ในรูปแบบ On-site ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ “Startup Thailand League” เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้คิดค้นนวัตกรรม และนักศึกษา ได้นำผลงานวิจัยมาพัฒนาโดยอาศัยกลไกและการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ผลักดันให้เกิดการต่อยอดและพัฒนางานวิจัย ตลอดจนเปิดช่องทางในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีให้กับนักวิจัยและนักศึกษาได้เรียนรู้การเริ่มต้นทำธุรกิจ เพิ่มเติมความรู้แก่นักศึกษาและนักวิจัยเกี่ยวกับขั้นตอนของนวัตกรรมและการทำการตลาดของธุรกิจ

ทีม Marony เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยพะเยา กับผลงาน Marony เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ: โคลด์บริวสปาร์คกลิ้งหมักด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติจากสมุนไพรไทย ซึ่งเป็นการพัฒนากาแฟสกัดเย็นเพื่อสุขภาพที่อุดมไปด้วย โพรไบโอติก พรีไบโอติก สารต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วยังเป็นเครื่องดื่มที่มีความซ่าจากการหมักด้วยจุลินทรีย์แต่ไร้แอลกอฮอล์ ทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบดื่มกาแฟและบุคคลทั่วไปที่รักสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง

 

รายชื่อสมาชิกทีม Marony

1. นางสาวกฤษฏิ์ภวิกา กนกพงษ์เสถียร หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

2. นางสาวปัณฑารีย์ ขัดมอน หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

3. นางสาวเบญญาลักษณ์ มูลหล้า หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

4. นางสาวปิยะธิดา เรือนสอน หลักสูตรการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

1. ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

2. รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ สาขาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

4. อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ หลักสูตรการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

5. ดร.รณกร สร้อยนาค หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

 

การส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรได้ผลิตผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์นั้นถือเป็นนโยบายที่สำคัญประการหนึ่งของทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องด้วยทางคณะมองเห็นถึงคุณค่าของงานด้านวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในมีคุณภาพที่ดี มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและในอนาคต ผลจากการแข่งขันในครั้งนี้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นอย่างมาก       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
27/5/2565 22:02:29น. 774
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ทีมนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

#พัฒนานิสิตสู่การเป็นผู้ประกอบการ # มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg1 #sdg2 #sdg3 #sdg4 #sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน