คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาแนวคิดการเป็นนวัตกรให้แก่นิสิตและคณาจารย์

30/5/2565 20:35:07น. 703
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาแนวคิดการเป็นนวัตกร
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาแนวคิดการเป็นนวัตกร ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตและคณาจารย์เกี่ยวกับหลักการการพัฒนานวัตกรรมและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง อาจารย์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ คุณกานต์พิชชา ปัญญา รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีนิสิตและคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กภ.จักรพันธ์ ฮ่องลึก   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.กภ.สุดารัตน์ สังฆะมณี   
เพิ่มข่าวโดย :   gomate.la@up.ac.th   
30/5/2565 20:35:07น. 703
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาแนวคิดการเป็นนวัตกรให้แก่นิสิตและคณาจารย์

#คณะสหเวชศาสตร์ #พัฒนานวัตกรรม #ทรัพย์สินทางปัญญา #พัฒนาแนวคิดการเป็นนวัตกร
#sdg4 #sdg8 #sdg9

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน