ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 12

2/6/2565 16:45:58น. 1264
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 12


           วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม “ต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 12” เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 ซึ่งนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถเข้าเรียนแบบ Onsite ได้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันเปิดการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565           หลังจากแนะนำผู้บริหารและคณบดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้มอบของขวัญให้กับนิสิตใหม่ทุกคน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยอธิการบดีได้กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่อย่างอบอุ่น พร้อมทั้งแนะนำแนวการใช้ชีวิตของนิสิตยุค Digital ในปัจจุบันว่า ขอให้รู้จักและปฏิบัติให้ได้ 3 สิ่ง คือ รู้จักที่จะรักบ้านใหม่ รู้จักและรักเพื่อนใหม่ รู้จักที่จะพัฒนาตนเองและรักตัวเอง เรียนรู้ให้ทันเทคโนโลยี ฝึกทักษะให้สามารถสื่อสารได้ ก็จะทำให้เราอยู่และเรียนอย่างมีความสุข


          จากนั้น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ บรรยาย การเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ และต่อด้วยกิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจ การเรียน และการใช้ชีวิต” โดย คุณสุวิกรม อัมระนันทน์ และการแนะนำการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ Neo+ โดยศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ หลังจากนั้น ในช่วงบ่าย เป็นการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ของแต่ละคณะต่อไป

           กิจกรรมต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 12 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนกว่า 6,500 คน แบบ Onsite และแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้ปรับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาจริง เตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้ชีวิตแก่นิสิตอันจะนำไปสู่การปรับตัว ในการเรียนในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตใหม่กับอาจารย์และระหว่างเพื่อน รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย ระหว่างวันที่ 2 - 12 มิถุนายน 2565


 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
2/6/2565 16:45:58น. 1264
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 12

#ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ # ต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 12
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน