คณะ ICT จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รหัส 65 “ICT รุ่นที่ 22” เตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้ชีวิตแก่นิสิต นำไปสู่การปรับตัวในการเรียนในมหาวิทยาลัย

2/6/2565 18:22:46น. 121
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รหัส 65 “ICT รุ่นที่ 22”
             เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง UB 002 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รหัส 65 “ต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 12” นิสิตคณะ ICT รุ่นที่ 22 โดยมีอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ เป็นตัวแทนคณบดีกล่าวให้การต้อนรับนิสิตใหม่และเปิดกิจกรรมฯจากนั้น ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวถึงภาพรวมการเรียนการสอนของคณะฯ ในช่วงการเปิดเรียน Onsite 100 % และอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายหน่วยคุณภาพนิสิตกล่าวถึง การอยู่และเรียน อย่างมีความสุขในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตใหม่ ได้ปรับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาจริง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้ชีวิตแก่นิสิต นำไปสู่การปรับตัวในการเรียนในมหาวิทยาลัยและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตใหม่กับอาจารย์และระหว่างเพื่อน
             จากนั้นได้แบ่งนิสิตออกเป็นแต่ละสาขาวิชา เพื่อพบปะพูดคุยกับคณาจารย์ และทำความรู้จักอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละสาขาวิชา พร้อมทั้งสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 กับรุ่นพี่ในสาขาวิชาอีกด้วย
             นอกจากนี้ในช่วงเช้าของกิจกรรม เป็นกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับและพูดถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัย ผ่านการถ่ายทอดสดให้นิสิตแต่ละคณะได้รับชมภาพบรรยากาศและรับฟังไปพร้อม ๆ กัน


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สโมสรนิสิต ICT   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
2/6/2565 18:22:46น. 121
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รหัส 65 “ICT รุ่นที่ 22” เตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้ชีวิตแก่นิสิต นำไปสู่การปรับตัวในการเรียนในมหาวิทยาลัย

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #ICT รุ่นที่ 22
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน