วิทยาลัยการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

10/6/2565 13:58:47น. 99
วิทยาลัยการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

     วิทยาลัยการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 รศ.ดร.ลือชา ลดาชาติ ประธานหลักสูตรสะเต็มศึกษา

     บทความวิจัย เรื่อง Using Reverse Engineering to Enhance Ninth-Grade Students’ Understanding of Thermal Expansion

     ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Journal of Science Education and Technology (Q1), Vol.31, No.2, pp. 177-190

     บทความวิจัย เรื่อง Design-Thinking Mindsets Facilitating Students’ Learning of Scientific Concepts in Design-Based Activities

     ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Journal of Turkish Science Education (Q2), Vol.19, No.1, pp. 1-16

     บทความวิจัย เรื่อง Facilitating Educationally Disadvantaged Students’ Learning of Torque Using a Design-Based Activity

     ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education (Q4), Vol.11, No.1, 151-181  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
10/6/2565 13:58:47น. 99
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา #ตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน