คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมให้คำปรึกษาแก่นิสิต ประจำปีการศึกษา 2564

13/6/2565 14:15:37น. 595
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา การดูแลสุขภาพจิตตามแบบวิถีใหม่

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ดร.ทนพ.สิทธิพร  สุวรรณมิตร  รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมให้คำปรึกษาแก่นิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้ห้วข้อ “การดูแลสุขภาพจิตตามแบบวิถีใหม่ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและการเรียนออนไลน์” โดยได้รับเกียรติจาก อ.นพ.กานต์ จำรูญโรจน์ และ ผศ.พญ.พลิศรา ธรรมโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร  ผ่านระบบออนไลน์  โดยการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านการให้คำปรึกษา  โดยให้บุคลากรมีทักษะในการประเมินและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่บุคลากรและนิสิตของคณะสหเวชศาสตร์อย่างถูกต้อง และเพื่อสร้างแกนนำและพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้สามารถมีความรู้ ทักษะ เทคนิคการถ่ายทอด แก้ปัญหาสุขภาพจิตให้แก่นิสิตด้วยกันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
13/6/2565 14:15:37น. 595
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมให้คำปรึกษาแก่นิสิต ประจำปีการศึกษา 2564

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสหเวชศาสตร์ #MT #PT #สาขาเทคนิคการแพทย์ #สาขากายภาพบำบัด #UP #AHS
#sdg3 #sdg4 #sdg5 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน