กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรม Street Art : food & Green

14/6/2565 0:58:17น. 285
street art

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 กองกิจการนิสิตได้จัดกิจกรรม Street Art : food & Green ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 2 ต่อจากกิจกรรม Up Camping เมื่อเดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตด้านสุนทรียภาพ ที่ต้องการให้นิสิตได้มีความสุข ได้ใช้ชีวิตที่ปลอดภัย อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 65 ที่เข้ามาใช้ชีวิตในหอพัก ก็ต้องปรับตัวและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข นอกจากนั้น กิจกรรมตลาดนัดยังเปิดโอกาสให้นิสิตได้รับทักษะในการดำเนินงาน ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ โดยจะเห็นได้จากการออกบูธร้านค้า ซึ่งมาจากสโมสรนิสิต ชมรมนิสิต และบุคลากร ซึ่งเราเน้นในเรื่องของ Green U การรักษาความสะอาด และรักษ์โลก อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ อีกทั้งภายในกิจกรรมมีการแสดงดนตรีเพื่อความเป็นสุนทรียะจากสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากได้รับจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มาร่วมเปิดกิจกรรมและร้องเพลงในกิจกรรมด้วย โดยได้รับความสนใจจากนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ชมรมถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
14/6/2565 0:58:17น. 285
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน