คณะวิทยาศาสตร์สร้างความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยทางด้าน image processing และ Machine Learning ณ Liverpool John Moores University (LJMU) ประเทศอังกฤษ

15/6/2565 9:54:18น. 714
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร วิทยารัฐ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยอาจารย์ณัฐวุฒิ พลอาสา สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ นางสาวศุภรัตน์ เกษรพรม นางสาวกุลดา ขันคำ และนางสาวภรภัทร ปิยดา ได้เดินทางเข้าร่วมปฏิบัติงานวิจัย ต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยทางด้านการประมวณผลภาพ (image processing) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ร่วมกับนักวิจัยในประเทศอังกฤษ นำโดย Professor Yann Savoye ณ Faculty of Engineering and Technology, Liverpool John Moores University (LJMU) เมือง Liverpool ประเทศอังกฤษ ทั้งนี้นิสิตบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เข้าร่วมปฏิบัติการวิจัย ณ ประเทศอังกฤษเป็นระยะเวลา 2 เดือน Supported by the National Research Council of Thailand (NRCT) under the International Research Network in Digital Image Processing and Machine Learning (IRN Grant no. IRN62W0007)


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
15/6/2565 9:54:18น. 714
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์สร้างความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยทางด้าน image processing และ Machine Learning ณ Liverpool John Moores University (LJMU) ประเทศอังกฤษ

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน