ม.พะเยา ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ เยี่ยมชมโครงการผลิตกัญชา-กัญชง ในรูปแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

15/6/2565 13:15:23น. 1649
โครงการผลิตกัญชา-กัญชง


           วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ และบุคลากรจากกองบริหารงานวิจัย ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ และคณะ ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการผลิตกัญชา-กัญชง ในรูปแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ณ โครงการผลิตกัญชา – กัญชง มหาวิทยาลัยพะเยา           รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม ผู้ดำเนินกิจการ โครงการผลิตกัญชา-กัญชงฯ ได้นำเสนอโครงการผลิตกัญชา - กัญชง ในรูปแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เกี่ยวกับวิธีการปลูกและวิธีการดูแลรักษาต้นกัญชาเมื่อได้เพาะปลูกไปเรียบร้อยแล้ว จากนั้น อธิการบดี นำที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ เยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติการภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง


          โครงการผลิตกัญชา ในรูปแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และเพื่อการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และ บริษัท อภิญญา เมดิคอล จำกัด เพื่อทำการผลิตและปลูกกัญชา และกัญชง เพื่อนำสารสกัดผลิตยารักษา ใช้ในการพัฒนาร่วมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในทางการแพทย์ และเป็นพื้นที่ศึกษางานวิจัยสำหรับนักวิจัยและนิสิตต่อไปในอนาคต

 


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
15/6/2565 13:15:23น. 1649
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ เยี่ยมชมโครงการผลิตกัญชา-กัญชง ในรูปแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

#โครงการผลิตกัญชากัญชง # ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรี #อุตสาหกรรมแบบครบวงจร #กัญชา #กัญชง
#sdg4 #sdg8 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน