คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการประชุมคณะกรรมการพี่เลี้ยงนักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์

16/6/2565 16:18:21น. 22
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการประชุมคณะกรรมการพี่เลี้ยงนักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการประชุมคณะกรรมการพี่เลี้ยงนักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ร่วมกับคณะกรรมการพี่เลี้ยงนักวิจัยฯ ประกอบด้วย รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รศ.ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ ผศ.ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล ผศ.ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล ดร.ชวนพิศ ศรีวิชัย และ นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ เพื่อประชุมชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมและโครงการของฝ่ายวิจัย รวมถึงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ให้ก้าวหน้าและเป็นไปตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีความเชื่อมโยงเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) รวมถึงเน้นย้ำให้พี่เลี้ยงนักวิจัยแต่ละศาสตร์ ทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงานวิจัย ของนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุน และจัดกิจกรรมติดตามอย่างเป็นระบบ       

                               

ภาพ / ข้อมูล: นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/
facebooktwitterline


ภาพ :   นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
16/6/2565 16:18:21น. 22
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการประชุมคณะกรรมการพี่เลี้ยงนักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน