หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ส่งนิสิตปฎิบัติงานตาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการโรงแรม

16/6/2565 16:55:17น. 129
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นำโดยดร.นุชนาฎ หมื่นจันทร์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และดร.นิรมล พรมนิล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ส่งนิสิตปฎิบัติงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการโรงแรม ณ โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา เมอร์ลิน บีช

     ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการโรงแรม ได้มีข้อตกลงในการให้การสนับสนุนด้านวิชาการ รวมถึงควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่นิสิต ให้เป็นไปตามหลักสูตร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการทำงานเป็นทีม การบริการ รวมถึงความรู้ในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรม ให้กับนิสิตอีกด้วย  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
16/6/2565 16:55:17น. 129
Print Friendly and PDF

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ส่งนิสิตปฎิบัติงานตาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการโรงแรม

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน