คลินิกกฎหมายและศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับการมาเยี่ยมชม ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

20/6/2565 16:28:16น. 631
UPLAW
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.วิมลเรขา ศิริชัยวรรณ ประธานศูนย์ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน(มหาวิทยาลัยพะเยา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ อาจารย์พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน คลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ และนิสิตชมรม Human rights (Human rights for all) ได้เข้าร่วม มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 31 จังหวัดพะเยา และ ยุติธรรมจังหวัดพะเยาพบประชาชนที่มหาวิทยาลัยพะเยา ณ หอประชุมพญางำเมือง

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดี ฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ตลอดจนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ได้ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะ ในการเยี่ยมชมคลินิกกฎหมาย และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ภาคประชาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาด้วย


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   
20/6/2565 16:28:16น. 631
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คลินิกกฎหมายและศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับการมาเยี่ยมชม ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

#(ไม่ต้องกรอกเครื่องหมาย # ค่ะ) ##uplaw
#sdg4 #sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน