คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการ "การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์อภิมาน (Systematic Review and Meta-Analysis)"

21/6/2565 11:23:26น. 678
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา  Meta-Analysis
     เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการ "การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์อภิมาน (Systematic Review and Meta-Analysis)" ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จัดทำเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ สามารถริเริ่มงานวิจัยทางด้านการทบทวนวรรณกรรมการวิเคราะห์อภิมาน และผลิตผลงานวิจัยและบทความวิชาการที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

     ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "แนวคิดการสังเคราะห์งานวิจัยและการวิเคราะห์อภิมาน ขั้นตอนการวิจัย และการกำหนดปัญหาวิจัย ข้อมูล และการสร้างแบบบันทึกข้อมูล การคำนวณค่าขนาดอิทธิพล (Effect size)และทำกิจกรรม Workshop: Searching the literatures & Study selection & Data extraction & Quality assessment" ทั้งนี้ ได้ให้คำปรึกษาการเขียนงานวิจัยของผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
21/6/2565 11:23:26น. 678
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการ "การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์อภิมาน (Systematic Review and Meta-Analysis)"

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #SchoolofMedicine #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg9

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน