คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม สภานิสิตสัญจรสู่เสียงสะท้อนของนิสิต “ประจำปีการศึกษา 2565”

23/6/2565 9:55:08น. 493
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สภานิสิตสัญจร เสียงสะท้อนของนิสิต

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา  หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยดร.ทนพ.สิทธิพร  สุวรรณมิตร  รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและนางสาวณัฐชริตา ราศา ประธานสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์  เข้าร่วมกิจกรรมสภานิสิตสัญจรสู่เสียงสะท้อนของนิสิต “ประจำปีการศึกษา 2565” ณ ลานกีฬากลางแจ้ง อาคารสงวนเสริมศรี  มหาวิทยาลัยพะเยา  เพื่อร่วมรับฟังปัญหาและเสียงสะท้อนของนิสิตทั้งต่อการจัดการเรียนการสอน อาคารสถานที่และการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และเพื่อนำประเด็นต่าง ๆ ไปหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อให้นิสิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถได้เรียนอย่างมีความสุข
     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
23/6/2565 9:55:08น. 493
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม สภานิสิตสัญจรสู่เสียงสะท้อนของนิสิต “ประจำปีการศึกษา 2565”

#คณะสหเวชศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา #ม.พะเยา #UP #AHS
#sdg3 #sdg4 #sdg5 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน