UPITI ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์ จ.พะเยา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มสหกรณ์ฯผู้ผลิตข้าวพะเยาด้วยการใช้ Creativity and Design

25/6/2565 9:39:11น. 632
UPITI


เมื่อวันที่ 22 และ24 มิถุนายน 2565 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้นายศรัณย์ เหมะ นักออกแบบนวัตกรรม ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม หรือ (INNOVATION DESIGN CENTER) เป็นวิทยากรในโครงการอบรมการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การทำสื่อประชาสัมพันธ์ และการวางแผนการตลาด ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด จัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดยเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มสหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตข้าวจังหวัดพะเยา ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ สร้างอัตลักษณ์ หรือ Visual Identity ที่จะสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างแตกต่างและยั่งยืน โดยสมาชิกสหกรณ์ฯร่วมกัน Workshop เรื่อง Logo Design, Packing Design, และการร่วมกันค้นหา Visual Identity มาออกแบบเป็นภาพต้นแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ ภายใต้แนวความคิด “ข้าวแหล่งน้ำจุน หุงนุ่มละมุน หอมกรุ่นละไม จากใจเกษตรกร” และได้ส่งมอบแบบบรรจุภัณฑ์กับทางสหกรณ์ฯ เพื่อนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจผู้ผลิตข้าวได้ต่อไปในอนาคต

โดยในช่วงท้ายของกิจกรรมได้รับเกียรติจากนายพงศธร ศรีชัย สหกรณ์จังหวัดพะเยา กล่าวถึงความสำคัญของการเป็นสหกรณ์ผู้ผลิตข้าว และแนวทางในการต่อยอดสินค้าเกษตร โดยมีนางสาวกันตา จันทนะเมธิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 และนางอุษา  เครือสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรมดังกล่าว   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
25/6/2565 9:39:11น. 632
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


UPITI ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์ จ.พะเยา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มสหกรณ์ฯผู้ผลิตข้าวพะเยาด้วยการใช้ Creativity and Design

##UniversityofPhayao #UPITI #ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม #UPInnovationDesignCenter #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG8 #SDG9 #SDG17
#sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน