วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ได้รับมอบถังขยะจากสำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

25/6/2565 15:21:35น. 450
#UPCM
                      วันที่ 25 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ และดร.ธารินทร์ รสานนท์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กล่าวต้อนรับและรับมอบถังขยะ 4 สี ขนาด 80 ลิตร  จำนวน 2 ชุด จาก ดร.ภาณุวัฒน์ อ่อนเทศ ผู้อำนวยการส่วนบริการจัดการมูลฝอย สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร  โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต วิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมรับมอบและถ่ายภาพร่วมกัน ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 กรุงเทพฯ


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รชตพรรณ วรบูรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
25/6/2565 15:21:35น. 450
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน