UPITI ร่วมกับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงราย พัฒนาสินค้าชุมชนด้วยความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ

26/6/2565 11:14:57น. 489
UPITI

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้นายศรัณย์ เหมะ นักออกแบบนวัตกรรม ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม หรือ (INNOVATION DESIGN CENTER) เป็นวิทยากรในกิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงผึ้ง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ให้แก่ทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ผู้แทนชุมชน ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยได้บรรยายถึงความสำคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และวิธีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชน และนำมาสู่การสร้างอาชีพและรายได้ของทหารผ่านศึกและครอบครัวต่อไป กิจกรรมในครั้งนี้จัดโดยสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงราย



   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
26/6/2565 11:14:57น. 489
Print Friendly and PDF

UPITI ร่วมกับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงราย พัฒนาสินค้าชุมชนด้วยความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ

##UniversityofPhayao #UPITI #ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม #UPInnovationDesignCenter #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG8 #SDG9 #SDG17
#sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน