วิทยาลัยการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สมภพ พินิจ ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม Super KPI ตามเกณฑ์ UI Green

28/6/2565 10:20:41น. 180
วิทยาลัยการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สมภพ พินิจ  ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม Super KPI ตามเกณฑ์ UI Green
       วิทยาลัยการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สมภพ พินิจ อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ที่ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม Super KPI ตามเกณฑ์ UI Green ด้านที่ 6 การศึกษา กิจกรรมการมีส่วนร่วมและงานวิจัย จากงานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยพะเยา ชื่อโครงการ “การพัฒนาห้องเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ของนิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา” จำนวนเงินทุนสนับสนุน 30,000 บาท 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
28/6/2565 10:20:41น. 180
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สมภพ พินิจ ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม Super KPI ตามเกณฑ์ UI Green

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน