VR Edutainment เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ที่ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

28/6/2565 10:22:16น. 606
VR Edutainment
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มอบหมายให้บุคลกร ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 30 คน เพื่อเรียนรู้การใช้งาน VR Edutainmentเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยมีบุคลากรจากศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้แนะนำวิธีการใช้ VR Edutainment และบริการที่เกี่ยวข้อง โดยมีแอปพลิเคชันแนะนำ
- ด้านการแพทย์ จำนวน 2 แอปพลิเคชัน
- ด้านสถาปัตยกรรม จำนวน 2 แอปพลิเคชัน
- ด้านภาษา จำนวน 1 แอปพลิเคชัน
หากต้องการใช้บริการแอปพลิเคชันทางการศึกษา แอปพลิเคชันเพื่อความบันเทิง หรือแอปพลิเคชันฟรีอื่น ๆ สามารถดาวน์โหลดได้ด้วยตนเองติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการ 0 5446 6705


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้   
ข้อมูล/ข่าว :    ข่าว : ฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ ข้อมูล: วิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
28/6/2565 10:22:16น. 606
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


VR Edutainment เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ที่ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

#VR Edutainment
#sdg4 #sdg9 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน